Forum Parafialne
Forum Parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu

Polemika - Komunia Święta jednak do ust, a nie do ręki!

Stefan - 2013-07-27, 14:44
Temat postu: Komunia Święta jednak do ust, a nie do ręki!
Przyjął się (?) zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej „na rękę”. Zauważam, że na szczęście tak Ją przyjmują nieliczni wierni. Padają przy tym różne argumenty to usprawiedliwiające, łącznie z „dbaniem o higienę”!
To niech ktoś mi wytłumaczy postępowanie kapłana, który w czasie przygotowania Darów umywa ręce, bo za chwilę będzie w nich trzymał przeistoczonego Pana Jezusa, a wierni dotykają Go brudnymi rękami. Brudnymi, bo na Mszę Św. przyjechali samochodem, trzymali w nich pieniądze wrzucane na ofiarę, witali się po drodze ze znajomymi, opierali swe ręce o ławkę wstając i siadając w czasie liturgii.
„Jest rzeczą znamienną, iż w źródłowych dokumentach Soboru Watykańskiego II nie znalazły się zalecenia co do nowych form przyjmowania Komunii Świętej (czyli pozostał pierwowzór przyjmowania Ciała Chrystusa – na klęcząco i do ust). Zmiany, które dokonały się w wielu krajach, szczególnie w Europie Zachodniej, miały miejsce przede wszystkim przez zastosowanie metody faktów dokonanych, często z wykorzystaniem tzw. ruchów odnowy liturgicznej, którym niejako powierzono „misję” wprowadzania zmian w poszczególnych wspólnotach parafialnych. Dotyczyły one także m.in. sposobu przyjmowania Komunii Świętej, gdzie wbrew wyraźnym zakazom, zaczęto praktykować przyjmowanie Ciała Chrystusa na rękę. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż praktyka ta została wprowadzona w Holandii już w 1967 r. Tak więc nastąpiło to 2 lata wcześniej zanim Instrukcja Memoriale Domini z dnia 29 maja 1969 r. stworzyła prawną możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, pod warunkiem jeżeli Konferencja Episkopatu danego kraju o to poprosi (Episkopat mógł wystąpić ze stosowną prośbą po głosowaniu, w którym 2/3 głosów opowie się „za”)”!
http://sanctus.pl/index.p...upa=319&doc=259
Jeżeli nie będziesz miała/miał czasu, aby przeczytać artykuł do końca, to przynajmniej zwróćcie uwagę na fragment u samego dołu (poniżej oddzielenia gwiazdkami).

Inna kwestia, to przyjmowanie Komuni Świętej stojąc, a nie klęcząc!


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group