przełącz na wersję dla niedowidzących
Kliknij aby zobaczyć czytania na dzisiejszy dzień
Tu jesteś » Liturgia » Pieśń Barka

Barka (Pójdź za mną)

Pierwsza edycja śpiewnika z "Barką"

Po raz pierwszy nuty i słowa "Barki" pojawiły się w śpiewniku "Radośni przed Panem" zredagowanym przez ks. Stanisława Skopiaka sdb.. Wówczas pieśń nosiła nazwę "Pójdź za mną". W śpiewniku śpiewom towarzyszą wprowadzenia oraz modlitwy. Poniżej przezentujemy słowa pieśni oraz wprowadzenie i modlitwę do niej.

Wprowadzenie:

Chrystus powołuje niektórych ludzi do szczególniejszego zjednoczenia z Sobą. Byli to Apostołowie w czasach ewangelicznych, ale ich posłannictwo trwać będzie do końca wieków. W pierwszym rzędzie dzieło dzieło to należy do biskupów, którzy są stróżami i przekazicielami tradycji apostolskiej. Biskupi wraz z pomocnikami swymi, kapłanami i diakonami, objęli posługiwanie duchowe we wspólnocie, stając w zastępstwie Boga na czele trzody, której są pasterzami. Ale i ludzie świeccy zrzeszeni w Ludzie Bożym są powołani do współpracy w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. Stąd też każdy, kto wierzy w Chrystusa, jest powołany do tego, aby stać się "rybakiem ludzi". Chrystus potrzebuje mych dłoni, mych ust, mych życzliwych oczu i przede wszystkim mego miłującego serca, aby móc miłować i zbawiać świat.

Modlitwa:

Panie, chrzest św. włączył nas do Twego Kościoła. Dopomóż nam swoją łaską, abyśmy umieli odpowiedzieć wspaniałomyślnie na Twoje wezwanie "Pójdź za mną" i każdego dnia czuli w sobie odpowiedzialność za braci, z którymi żyjemy i pracujemy. Uczyń nas na co dzień rybakami ludzi. Jesteśmy gotowi zwalczać w sobie małostkowość i nieśmiałość. Wspomagaj nas nieustannie i pouczaj. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Słowa

1.

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.

Ref.:

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

3.

Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.

4.

Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

Ostatnia zwrotka

Po śmierci Ojca św. Jana Pawła II ks. Biskup Józef Zawitkowski napisał jeszcze jedną, ostatnią zwrotkę "Barki".

5.

O Panie, dalszy rejs odwołany
Bo Sternika do Siebie wezwałeś
A nam brak siły
Nadzieja zgasła

Ref.:

O Chryste, przecież burze szaleją
Ratuj Barkę, bo bez Ciebie zginiemy
Nie lękajcie się, a wypłyńcie na głębię
Cała naprzód, nowy świta już dzień.