przełącz na wersję dla niedowidzących
Kliknij aby zobaczyć czytania na dzisiejszy dzień
Tu jesteś » Różności » Prawo

Prawo kanoniczne

Skąd się wziął i co to jest KPK ?

18 VII 2008 r.

KPK - mówiąc najprościej to Kodeks Prawa Kanonicznego, jest to zbiór norm i przepisów którymi posługuje się Kościół Katolicki. Prawo kanoniczne jest to prawo obowiązujące w danym Kościele (Cerkwi). Każdy Kościół stara się posiadać własne prawo kanoniczne. Nazwa Kodeksu Prawa Kanonicznego pochodzi od podstawowej jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych jakim jest KANON. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów (canones) tworzyły to co nazywamy prawem.
W 1140 roku boloński zakonnik Gracjan, przepisy prawne usystematyzował i ujednolicił. Jego dzieło, nazwane Dekretem Gracjana (Decretum Gratiani) - w scholastyczny sposób porządkuje ustawy soborowe poczynając od ustaw Soboru Nicejskiego z 325 roku. Dzieło Gracjana zyskało powszechny autorytet ówczesnych dekretalistów i pomimo że nigdy nie zostało zatwierdzone jako zbiór urzędowy i autentyczny przez ustawodawcę kościelnego cieszyło się uznaniem wielu wykładowców prawa kanonicznego i stosowano je jako podręcznik.
Na soborze trydenckim powołano specjalną komisję, która opracowała poszczególne zbiory prawa kanonicznego, nadając im jednolity układ. Tekst - pod nazwą Corpus Iuris Canonici - został zatwierdzony w 1580 roku przez papieża Grzegorza XIII.
W XX w. Kościół katolicki dokonał odnowy swojego prawa. Początkowym nowoczesnym sposobem kodyfikowania był kodeks prawa kanonicznego z 1917r. Prace nad nim rozpoczęto już w 1904 roku w ramach komisji ds. projektu nowego prawa kanonicznego powołanej przez papieża Piusa X. Kodeks został ogłoszony i zatwierdzony przez papieża Benedykta XV i składał się z pięciu ksiąg.
Kolejny zamiar zreformowania prawa kanonicznego ogłosił papież Jan XXIII w 1959 roku. Jednakże komisję do zreformowania prawa kanonicznego powołano dopiero w 1963 roku, po rozpoczęciu II Soboru Watykańskiego. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego promulgował dopiero 25 stycznia 1983 roku papieża Jana Pawła II. Kodeks składa się z 7 ksiąg:
Księga I. Normy ogólne,
Księga II. Lud Boży,
Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła,
Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła,
Księga V. Dobra doczesne Kościoła,
Księga VI. Sankcje w Kościele,
Księga VII. Procesy.

Jest on zbiorem przepisów prawnych obowiązujący członków Kościoła katolickiego do dnia dzisiejszego.

ks. K.R.