przełącz na wersję dla niedowidzących
Kliknij aby zobaczyć czytania na dzisiejszy dzień
Tu jesteś » Wspólnoty parafialne » Katecheza dla dorosłych

Katecheza dla dorosłych

Katecheza odbywa sie raz w miesiącu w niedzielę o godz. 16:00 w salce katechetycznej.

Jan Paweł II już w drugim roku swego pontyfikatu podkreślił istotną wartość katechezy dorosłych:

(...) Chodzi o problem wielkiej wagi, jakim jest katecheza dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego i to w jego pełni. Wspólnota chrześcijańska nie może prowadzić katechezy stałej z pominięciem bezpośredniego i wypróbowanego udziału dorosłych, zarówno tych, którzy w niej uczestniczą, jak i tych, którzy ją organizują. Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, która katecheza stara się zbadać i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni. Aby zaś katecheza mogła być tak skuteczna powinna być ciągła; będzie bowiem rzeczywiście daremna, jeśli zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego; choć bowiem, oczywiście w innej formie, niemniej niezbędna okazuje się dla dorosłych. (Catechesi tradendae, 43).

Naszą odpowiedzią na tę troskę papieża jest parafialna katecheza dla dorosłych, która odbywa się raz w miesiącu w niedzielę o godz. 16:00 w salce katechetycznej.