Strona gwna Parafii w. Zygmunta i w. Jadwigi l. w Kdzierzynie-Kolu Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Zamknity przez: ABu
2008-03-18, 12:54
Regulamin
Autor Wiadomo
ABu 
Administrator

Wiek: 44
Doczy: 18 Lut 2008
Posty: 82
Skd: Kêdzierzyn-Ko¼le
Wysany: 2008-03-18, 12:54   Regulamin

I. Zastrze¿enia co do tre¶ci umieszczanych na forum

Zabrania sie umieszczania tre¶ci:
1. sprzecznych z prawem polskim i miêdzynarodowym,
2. obra¼liwych i dyskryminuj±cych: jednostki, grupy wyznaniowe, etniczne, rasowe i inne,
3. propaguj±cych przemoc, pornografiê, ¶rodki odurzaj±ce itp.,
4. propaguj±cych piractwo lub te¿ w jakikolwiek sposób u³atwiaj±cych lub zachêcaj±cych do ³amania praw autorskich,
5. reklamowych, z wy³±czeniem miejsc wyra¼nie opisanych i do tego przeznaczonych.

II. Zastrze¿enia co do formy tre¶ci umieszczanych na forum

1. Tytu³ tematu powinien streszczaæ jego problematykê.
2. Dla ka¿dego tematu nale¿y dobieraæ odpowiedni dzia³.
3. Nale¿y unikaæ pisania dwóch postów nastêpuj±cych po sobie.
4. Nie nale¿y umieszczaæ postów nie zwi±zanych z tematem dyskusji.
5. Pisane posty powinny wnosiæ co¶ do dyskusji.
6. Podczas cytowania nale¿y zamieszczaæ konkretny fragment cytowanej wypowiedzi.
7. Nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad gramatycznych i ortograficznych jêzyka polskiego.
8. W sprawach prywatnych do wymiany zdania nale¿y korzystaæ z mechanizmu PW lub e-maila. Zabronione jest prowadzenie prywatnej korespondencji na Forum.
9. Nale¿y zachowaæ uprzejmo¶æ wzglêdem innych u¿ytkowników Forum.
10. Na forum obowi±zuj± wszelkie zasady dobrego wychowania.

III. Kary i Ograniczenia

1. Odpowiedzialnymi za porz±dek na forum s± moderatorzy i jego administracja. Wszelkie tre¶ci niezgodne z regulaminem bêd± usuwane lub edytowane.
2. Moderatorzy i administratorzy maj± prawo:
a) ingerowaæ w tre¶æ postów u¿ytkownika:
- bez specjalnego wyró¿nienia tego faktu przy korektach gramatycznych, ortograficznych, estetycznych.
- z podaniem swojego nicku i wyró¿nieniem je¿eli ingeruj± w tre¶æ poprzez dodanie czego¶ od siebie, lub te¿ usuniêcie fragmentu orygina³u.
b) poprosiæ u¿ytkownika o dokonanie zmian,
c) przyznawaæ ostrze¿enia u¿ytkownikom za:
- nieprzestrzeganie regulaminu,
- brak reakcji na uwagi administracji i moderatorów,
- robienie ogólnego zamêtu na forum,
3. U¿ytkownik ma prawo prosiæ poprzez PW o uzasadnieni decyzji moderatora, lub te¿ cofniêcie jej.
4. Administratorzy maj± prawo ostrzec lub usun±æ u¿ytkownika z Forum je¶li nie podporz±dkowuje siê on niniejszemu Regulaminowi.
5. Decyzje administratorów forum s± niepodwa¿alne.


W sprawach w±tpliwych lub nieporuszonych w niniejszym Regulaminie nale¿y kontaktowaæ siê z moderatorem lub administratorem forum.
 
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group