Strona gwna Parafii w. Zygmunta i w. Jadwigi l. w Kdzierzynie-Kolu Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
!!!!PIELGRZYMKA LOURDES-FATIMA!!!
Autor Wiadomo
transdam

Doczy: 16 Mar 2009
Posty: 1
  Wysany: 2009-03-16, 23:22   !!!!PIELGRZYMKA LOURDES-FATIMA!!!

¦WIADCZENIA:


- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach turystycznych (3*)
- wy¿ywienie: ¶niadania
- transport Volkswagen Carawelle T4 z klimatyzacj± i dvd
- zwiedzanie Lourdes, Fatimy, okolic San Sebastian


PROGRAM IMPREZY:

- wyjazd z Polski do Lourdes we Francji jeden z najwiêkszych na ¶wiecie o¶rodków
kultu maryjnego, zakwaterowanie w hotelu
- wyjazd do Fatimy, dwa noclegi w Portugalii
- przejazd w okolice San Sebastian -najwytworniejszego i najwspanialszego
Hiszpañskiego kurortu, nocleg w hotelu
- podczas pielgrzymki jest przewidziany czas wolny, który mo¿na wykorzystaæ na opalanie
zwiedzanie lub na indywidualn± modlitwê
- powrót do kraju


CENA: 600 EUR/OS.
TERMIN: 04-12.07.2009

UWAGA:!!!TYLKO 7 WOLNYCH MIEJSC!!!!

WIECEJ SZCZEGÓ£ÓW POD NUMEREM:604182663
 
     
Ks. Krzysztof 

Wiek: 43
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 108
Wysany: 2009-03-20, 08:15   

Powy¿sza oferta pielgrzymki jest prywatn± ofert± i parafia nie ma nic wspólnego z jej organizowaniem.
 
     
Go

Wysany: 2009-03-20, 15:06   

WCALE NIE PODPINAMY TEG POD PARAFIE I TYLKO DALISMY OG£OSZENIE NA FORUM DLA PARAFIAN..I OWSZEM JEST TO WYJAZD PRYWATNY DLA ROZWIANIA W¡TPLIWO¦CI ALE I TAK GOR¡CO ZAPRASZAMY!!!!!!!!
 
     
ABu 
Administrator

Wiek: 44
Doczy: 18 Lut 2008
Posty: 82
Skd: Kêdzierzyn-Ko¼le
Wysany: 2009-03-20, 22:48   

Nastêpnym razem prosi³bym o uzgodnienie tre¶ci oraz miejsca na reklamy z administracj± forum. Przypominam, ¿e umieszczenie reklamy w tym dziale jest równoznaczne ze z³amaniem Regulaminu forum.
 
 
     
Go

Wysany: 2009-05-26, 10:28   Sens pielgrzymowania

Czy pielgrzymki s± do zbawienia koniecznie potrzebne? :-P :-P :-P
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2009-05-26, 16:49   

Moim zdaniem, albo ¼le postawione pytanie, albo …?
Pielgrzymka to sta³a modlitwa, z przerwami na sen. Nawet w czasie posi³ku mo¿na siê modliæ w my¶lach. Idziemy na pielgrzymkê w okre¶lonym celu.
Wiêc, na tak postawione pytanie i znaj±c „definicjê” pielgrzymowania, nale¿a³oby odpowiedzieæ twierdz±co. Bo modlitwa jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna.
Pielgrzymka to "rekolekcje w drodze", a jednocze¶nie pokuta i przeb³aganie. Czêsto jest ofiarowana w naszych duchowych intencjach. Idziemy ze swoimi intencjami, które chcemy omówiæ z Panem Bogiem. Jak powiedzia³a jedna z pielgrzymuj±cych „aby poczuæ Dotyk Boga”.
W Katechizmie Ko¶cio³a Katolickiego czytamy : Miejsca sprzyjaj±ce modlitwie, nr 2691 : „Pielgrzymki przypominaj± nasz± wêdrówkê na ziemi ku niebu. Tradycyjnie ju¿ s± one czasem intensywnej odnowy modlitwy. Dla pielgrzymów poszukuj±cych w³a¶ciwych im ¿ywych ¼róde³ sanktuaria s± wyj±tkowymi miejscami prze¿ywania „jako Ko¶ció³” form modlitwy chrze¶cijañskiej.”
„…Cz³owiek têskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kieruj± jego my¶l ku przystani, do której mo¿e zawin±æ na szlaku swoich religijnych poszukiwañ. … W tych „oazach ducha” spo³eczno¶æ ko¶cielna mo¿e zatem znale¼æ klimat wybitnie sprzyjaj±cy rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego i sprawowaniu sakramentów, zw³aszcza pokuty i Eucharystii. Mo¿na w nich tak¿e prze¿yæ owocne do¶wiadczenie wiary i okazaæ mi³o¶æ braciom przez dzie³a mi³osierdzia i s³u¿by potrzebuj±cym. …” (Jan Pawe³ II).
Zostali¶my zaproszeni przez Jana Paw³a II do ekskluzywnego klubu pielgrzyma. Zaprosi³ nas, aby¶my z miêczaków przeobrazili siê w si³aczy w wierze, nadziei i mi³o¶ci. Taki jest bowiem cel pielgrzymek.
_________________

 
     
lena 

Wiek: 24
Doczya: 24 Lis 2008
Posty: 6
Skd: Kêdzierzyn- Ko¼le
Wysany: 2009-12-07, 21:26   

Pielgrzymki nie s± do zbawienia koniecznie potrzebne.
_________________
Lenka
 
     
Andy 


Doczy: 06 Kwi 2008
Posty: 139
Skd: Kêdzierzyn- Ko¼le
Wysany: 2011-08-24, 11:22   

Ponadto jest to rzecz kosztowna. I trzeba chyba p³aciæ za ksiêdza-przewodnika, co jest grand±.
_________________
Andy
 
     
Andy 


Doczy: 06 Kwi 2008
Posty: 139
Skd: Kêdzierzyn- Ko¼le
Wysany: 2012-10-31, 11:38   

Na przyk³ad co¶ takiego. Procesja z relikwiami ¶wiêtych w wigiliê Wszystkich ¦wiêtych, wieczorem. Mamy relikwie? Mamy! Có¿ stoi na przeszkodzie? http://religia.tv/news,28..._katolicku.html
_________________
Andy
 
     
Andy 


Doczy: 06 Kwi 2008
Posty: 139
Skd: Kêdzierzyn- Ko¼le
Wysany: 2013-06-16, 18:25   

Pielgrzymka jest dla bogaczy. Dla nie-bogaczy s± prognozy z³e...
_________________
Andy
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group