Parafia pw. św. Zygmunta
i św. Jadwigi Śląskiej

w Kędzierzynie-Koźlu

Dzieci Maryi

Opiekun: ks. Markus Bengsz

Stowarzyszenie Dzieci Maryi powstało pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure. Matka Najświętsza powierza młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ważną misję. Maryja życzy sobie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu chce udzielać wielu łask, a miesiąc maj ma być nazwany miesiącem Maryi i nabożeństwa maryjne mają być odprawiane na całym świecie. W ten sposób na wyraźne życzenie Matki Bożej powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Bardzo wiele dziewcząt przyjmowało odznakę Maryi Niepokalanej - Cudowny Medalik, a wraz z nią obowiązek pobożności, miłości do Maryi i głoszenie jej przywileju - Niepokalanego Poczęcia.

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, ofiarom nędzy duchowej i materialnej.

Dzieci Maryi osiągają swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, za Kościół. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Nasza parafialna grupa Dzieci Maryi spotyka się w sobotę.