Parafia pw. św. Zygmunta
i św. Jadwigi Śląskiej

w Kędzierzynie-Koźlu

Kontakt

Parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej

ul. Złotnicza 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle
77 480 13 31 (plebania), 77 480 13 33 (kancelaria)

adres e-mail: kozle@opole.opoka.org.pl
Numer konta: 52 8882 1032 2001 0000 1397 0001
**********************************************************

Numer konta z Euro
Przekaz z Niemiec:
BIC Code: POLUPLPR 
IBAN:
PL95 8882 1032 2001 0000 1397 0003


 Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek 9.00-12.00, po południu nieczynna
- wtorek 15.30-18.00
- środa nieczynna
- czwartek 9.00-12.00, po południu nieczynna
- piątek 9.00-12.00, po południu nieczynna

tel. 77 480 13 33

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. udzielany jest w czasie dogodnym dla wiernych, po zgłoszeniu dziecka w kancelarii parafialnej. Rodzice winni przedstawić następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania i wiek)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy wierzący i praktykujący, mający sakrament bierzmowania i przyjmujący sakramenty. Obowiązkiem rodziców i chrzestnych jest również odbycie katechezy przedchrzcielnej.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udzielany jest przez ks. biskupa młodzieży klas VIII szkoły podstawowej. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią) oraz uczestnictwo w katechezie szkolnej i przyparafialnej.

Pierwsza Komunia św.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest w II niedzielę maja i dotyczy dzieci klas III szkoły podstawowej. Przygotowanie dokonuje się przez udział w katechezie szkolnej oraz spotkaniach przy parafii.

Odwiedziny chorych

Chorych i seniorów naszej parafii z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca lub zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej. W nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym lub telefonicznym.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu
  • dowód osobisty
  • świadectwo nauki religii
  • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim
  • zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Informacja o naukach przedmałżeńskich w kancelarii parafialnej.

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb należy zgłosić i uzgodnić jego termin w kancelarii parafialnej. Dostarczyć należy następujące dokumenty: akt zgonu oraz zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych (jeżeli był).