Parafia pw. św. Zygmunta
i św. Jadwigi Śląskiej

w Kędzierzynie-Koźlu

Kontakt

Parafia św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej

ul. Złotnicza 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle
77 480 13 31 (plebania), 77 480 13 33 (kancelaria)

adres e-mail: kozle@opole.opoka.org.pl
Numer konta: 52 8882 1032 2001 0000 1397 0001
**********************************************************

Numer konta z Euro
Przekaz z Niemiec:
BIC Code: POLUPLPR 
IBAN:
PL95 8882 1032 2001 0000 1397 0003


 Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach:
- poniedziałek 9.00-12.00
- wtorek 15.30-18.00
- środa nieczynna
- czwartek 9.00-12.00
- piątek 9.00-12.00

tel. 77 480 13 33

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. udzielany jest w czasie dogodnym dla wiernych, po zgłoszeniu dziecka w kancelarii parafialnej. Rodzice winni przedstawić następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania i wiek)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy wierzący i praktykujący, mający sakrament bierzmowania i przyjmujący sakramenty. Obowiązkiem rodziców i chrzestnych jest również odbycie katechezy przedchrzcielnej.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udzielany jest przez ks. biskupa młodzieży klas 8 szkoły podstawowej. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią) oraz uczestnictwo w katechezie szkolnej i przyparafialnej (klasy 6,7,8)

Pierwsza Komunia św.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest w II niedzielę maja i dotyczy dzieci klas III szkoły podstawowej. Przygotowanie dokonuje się przez udział w katechezie szkolnej oraz spotkaniach przy parafii.

Odwiedziny chorych

Chorych i seniorów naszej parafii z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca lub zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej. W nagłych wypadkach o każdej porze po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym lub telefonicznym.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu
  • dowód osobisty
  • świadectwo nauki religii
  • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim
  • zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Informacja o naukach przedmałżeńskich w kancelarii parafialnej.

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb należy zgłosić i uzgodnić jego termin w kancelarii parafialnej. Dostarczyć należy następujące dokumenty: akt zgonu oraz zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych (jeżeli był).